خود آموز عملی الکترونیک و رباتیک 1

 

 

 

آموزش الکترونیک و رباتیک با آزمایشهای عملی

 

آموزش مفاهیم اولیه الکترونیک و رباتیک .

 

 

 

آموزش و آزمایش مدارات ساده الکترونیک و رباتیک.

 

آشنایی با مفاهیم عملی و تئوری الکترونیک ور باتیک. آموزش و آشنایی با :

 

تولید نور - تولید صدا - کار با موتور - مدارات سری - مدارات موازی- کار با سنسور ها- سون سگمنت ها - رله - ترانزیستور

 

آزمایشگاه الکترونیک و رباتیک را به خانه برده و با لذت مباحث علوم فوق را بصورت خود آموز فرابگیرید.

 

قابل استفاده دانش آموزان 10 سال به بالاتر

 

در یک سی دی دی کد KH1  قیمت   25000 تومان

 

 

 

 

 

                                                                   راهنماي خريد